What is username and password? Is it them I have in my wifibox?

コメント

1件のコメント

 • Avatar
  Curtis Community Moderator

  Hej Lars-Erik Svensson,

  Tack för att du bidrar till Tigo Community!

  Om du försöker återansluta din Cloud Connect (CC) till ditt lokala nätverk:
  Så här ändrar du nätverksinställningar på Cloud Connect (CC)

  Var medveten om att Cloud Connect kommer att be dig om ett användarnamn. Detta är bara för vissa nätverksinställningar, så om du har ett enkelt nätverk, välj "Nej" och gå vidare till avsnittet Lösenord.

  Om detta inte fungerar för dig kan det finnas andra nätverksproblem som brandväggar eller andra säkerhetsfunktioner.

  För mer information om allmänna nätverksproblem, gå till:
  Nätverk 101 - Internetåtkomst och nätverkstillförlitlighet

  ------------
  Translation
  ------------

  Hello Lars-Erik Svensson

  Thank you for contributing to the Tigo Community!

  If you are trying to re-connect your Cloud Connect (CC) to your local network:
  How to change network settings on the Cloud Connect (CC)

  Please be aware that the Cloud Connect will ask you for a Username. This is only for certain network setups, so if you have a simple network, select “No” and move on to the Password section. 

  If this does not work for you, there may be other network issues like firewalls or other security functions.

  For more information on general Network issues, go to:
  Network 101 - Internet Access and Network Reliability

   

   

  0

サインインしてコメントを残してください。