Chýbajúce data v zobrazení systému od 13/04/2024

Comments

3 comments

 • Official comment
  Avatar
  Curtis Community Moderator

  Ahoj Branislav Ruzicka,

  Ospravedlňujeme sa za nedávne technické problémy.

  Tigo si uvedomuje dôležitosť nášho portálu Energy Intelligence pre našich zákazníkov a ľutujeme akékoľvek prerušenie služieb. Naše tímy cez víkend neúnavne pracovali na tom, aby sme znovu získali služby v každom časovom pásme.

  Zdá sa, že systém teraz funguje, ale niektoré zóny môžu na stránke Rozloženie systému stále zaznamenať mierne oneskorenia. Ak máte takéto oneskorenia alebo iné problémy, dajte nám o tom vedieť kontaktovaním podpory Tigo.

  -------------------
  English Translation
  -------------------

  Hello Branislav Ruzicka,

  We apologize for the recent technical issues.

  Tigo recognizes the importance of our Energy Intelligence portal holds for our customers, and we regret any disruption of services. Our teams have worked tirelessly over the weekend to make sure that we regain services in every time zone.

  The system appears to be functioning now, but some zones may still be experiencing slight delays on the System Layout page. If you are experiencing such delays or other issues, please let us know about it, by contacting Tigo Support.

 • Avatar
  Branislav Ruzicka

  Tak niektoré režimu zobrazenia nie sú zobrazované. Energy je zobrazovaná správne ale power a reclaim power sa nezobrazujú po paneloch.  -------------------
  English Translation
  -------------------

  So some display modes are not displayed. Energy is displayed correctly, but power and reclaim power are not displayed after the panels.
  0
 • Avatar
  Curtis Community Moderator

  Ďakujem za vašu odpoveď.

  Údaje, ktoré chýbajú, sa pripisujú nedávnemu výpadku. Inžinieri Tigo pracujú na vyriešení tohto problému pre každé medzinárodné územie a budú naďalej zverejňovať aktualizácie na stránke komunity Tigo.

  Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.

  -------------------
  English Translation
  -------------------

  Hello Branislav Ruzicka,

  Thank you for your reply. 

  The data that is missing, is attributed to a recent outage. The Tigo Engineers have been working to resolve this for every international territory, and will continue to post updates to the Tigo Community page.

  We apologize for the inconvenience and thank you for your patience. 

  0

Please sign in to leave a comment.