How to reset TS-4-A-Os ?

Comments

4 comments

 • Avatar
  Curtis Community Moderator

  Hello P. Sobotka

  Thank you for your contribution to the Tigo Community!

  The Commissioning process installs the Rapid Shut Down (RSD) response. This is necessary for systems within the United States, but may not be a requirement for your territory. Upon request, the RSD response can be remotely disarmed by any Engineer at Tigo Support. 

  I have created a ticket for you, and an agent will be in contact soon. Until then, we thank you for your patience. 

  0
 • Avatar
  Peter Kováčik

  Ako ste dopadli s tým odblokovaním TS4? Mám ten istý problém.

  -------------------
  English Translation
  -------------------

  How did you go about unlocking TS4? I have the same problem.

  0
 • Avatar
  P. Sobotka

  Pane Kováčiku, systém musí být přístupný přes internet, tedy musí být funkční CCA (pokud selže, musíte mít jinou) a pak to může udělat dálkově někdo z podpory TIGO, tedy musíte někoho  kontaktovat. Panely prostě nepojedou. Jinak asi musíme vlézt k panelům a všechny optimizéry demontovat. Pak jsem ten dotaz na podzim zopakoval na českém webmináři TIGO řediteli Michalu Pavlíčkovi a ten to potvrdil. Jen prý pozor, když se schyluje k reklamaci, je třeba volat podporu hned, ještě před výměnou.

  -------------------
  English Translation
  -------------------

  Mr. Kováčik, the system must be accessible via the Internet, so the CCA must be functional (if it fails, you must have another one) and then someone from TIGO support can do it remotely, so you must contact someone. The panels just won't go. Otherwise, we probably have to climb to the panels and dismantle all the optimizers. Then, in the fall, I repeated the question to Michal Pavlíček, director of the Czech TIGO webinar, and he confirmed it. Just be careful, if a complaint is about to be made, you need to call support right away, even before the replacement.

   

  1
 • Avatar
  Curtis Community Moderator

  Dobrý den Peter Kováčik,

  Děkujeme za vaši odpověď.

  Jako P. Sobotka zmínil: Pokud je systém online, naši inženýři mohou z vašeho systému odebrat funkci rychlého vypnutí (RSD). Vše, co musíte udělat, je kontaktovat tým podpory.

  Na základě toho jsem pro vás otevřel lístek. Brzy bude kontaktován inženýr, aby problém vyhodnotil.

  Děkujeme vám za trpělivost s tímto procesem.

  -------------------
  English Translation
  -------------------

  Hello Peter Kováčik

  Thank you for your reply. 

  As P. Sobotka has mentioned: If the system is online, our Engineers can remove the Rapid Shutdown (RSD) feature from your system. All you need to do is contact the Support Team.

  With that being said, I have opened up a ticket for you. An Engineer will be in contact to evaluate the issue very soon.

  Thank you for your patience with this process.

  0

Please sign in to leave a comment.