Maksymalne napięcie wyjściowe Tigo TS4-A-O

Comments

1 comment

 • Avatar
  Curtis Community Moderator
  Early Adopter

  Witaj Jan G,

  Dziękujemy za wkład w społeczność Tigo!

  Tigo nie ma możliwości zwiększenia napięcia modułu fotowoltaicznego. Napięcie to jest ustawiane przez producenta modułu i nie może być modyfikowane.

  Jednak Tigo zwiększy lub pomoże utrzymać wyższy prąd wyjściowy. Przeczytaj więcej na ten temat pod adresem: Jak działa optymalizacja?

  -------------------
  English Translation
  -------------------

  Hello Jan G

  Thank you for contributing to the Tigo Community!

  Tigo does not have the ability to increase the voltage of a PV Module. That voltage is set by the module's manufacturer and cannot be modified.

  However, Tigo will increase or help to maintain a higher current output. Read more about it, at: How does Optimization work?

  0

Please sign in to leave a comment.